WEBSITE CHƯA THANH TOÁN CƯỚC PHÍ
WEBSITE NÀY HỨA GIA HẠN RỒI SẼ THANH TOÁN NHƯNG KHI BÊN MÌNH GIA HẠN RỒI LẠI NÓI NGANG NGƯỢC KHÔNG MUỐN THANH TOÁN TIỀN HÃY CẨN THẬN KHI HỢP TÁC VỚI CHỦ WEBSITE NÀY.
XIN THÔNG BÁO.